loading...
Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu | Uroczystość Zwiastowania Pańskiego | czytania na dziś »

Historia parafii

Pierwsze ślady człowieka na terenie dziejszej parafii w Grabowie pochodzą z okresu mezolitu (zdobiona oprawka od tasaka), później z okresu wczesnego neolitu (kamienna motyka z kultury ceramiki wstęgowej). Kolejne ślady są z okresu halsztackiego, przedrzymskiego i rzymskiego (brązy cesarza Gajusza Juliusza Cezara Oktawiana oraz cesarza Klaudiusza).

Żeby łatwiej przejść przez wieki podzielmy je na rozdziały....

Wciąż w opracowaniu...


 • Kalendarium

  Historia w skrócie

  06 lutego 2020r. 1031
 • Od 1945

  Czasy najnowsze

  06 lutego 2020r. 969
 • Wiek XIX

  Odrodzenie katolicyzmu

  06 lutego 2020r. 858
 • Protestantyzm

  Ciężkie straty

  06 lutego 2020r. 859
 • Średniowiecze

  Od św. Ottona ....

  06 lutego 2020r. 692
 • Czasy najdawniejsze

  „Chrystianizacja ziem położonych nad Bałtykiem postępowała w czterech odcinkach chronologicznych:

  • od VIII w. do ok. 900 r., tj. do reakcji pogańskiej, która zniszczyła dokonania misji św. Ansgara w Danii;
  • wiek X do powstania Słowian połabskich w 983 r. i równoczesnej reakcji pogańskiej;
  • do połowy XII w. czyli do ponownego pobudzenia struktur kościelnych na ziemiach Słowian nadbałtyckich;
  • druga połowa XII w., w której ukończono chrystianizację słowiańskich ziem nad Bałtykiem”.

  (Z. Lec, Życie i działalność biskupa – misjonarza, w: Studia i rozprawy, Szczecin 2004, s. 17)

  06 lutego 2020r. 733
 • 29 lutego 2016r. 06 lutego 2020r. 1 4764 Drukuj
  do góry